Papierschepperij Het oude klooster is elke zaterdag geopend van 10:00 t/m 17:00 uur voor publiek .................................................... Papi Creperie The old monastery is open every Saturday from 10:00 to 17:00 hour for public.

De maand oktober staat in het teken van Halloween Eerbeek.
The month of October is dedicated to Halloween Eerbeek.

De historie van papier

Toen de Chinees Cai Lun in 105 jaar na Christus het papier maakte van moerbeiboom, bamboe en visnetten, kon hij nog niet weten wat de impact zou zijn van zijn uitvinding.

Read More

Papiermakers en kunstenaars

In Nederland zijn nog enkele papiermakers en papierkunstenaars te vinden. Papierkunst en papier maken horen bij papierdorp Eerbeek.

Read More

Papierdorp Eerbeek

Eerbeek staat bekent als papierdorp Eerbeek door de vele papierhistorie en papierfabrieken die er karton/papier maken voor de wereldmarkt. Hier is nog meer te zien over papierdorp Eerbeek.

Read More

Handgeschept Eerbeeks papier

Een papierdorp zonder eigen papier kan niet. Bij papierschepperij het oude Klooster wordt handgeschept Eerbeeks papier gemaakt.

Read More

Welkom

welkom bij papierschepperij het oude klooster

Sinds mei 2017 heeft Eerbeek er een papierschepperij bij namelijk papierschepperij het oude klooster. Het oude klooster is de naam van een papiermolen die in 1661 door Willem Janz uit Loenen was gebouwd op het huidige terrein van papierfabriek Mayrn Melnhof aan de Eerbeekse beek. Dit gebeurde in opdracht van een klooster uit Oosterbeek. Dit klooster nam in die jaren het handgeschepte papier af bij papiermolen het oude klooster.

welcome to paper maker the old monastery

Since May 2017, Eerbeek has a paper maker, namely papermaker’s, the old monastery. The old monastery is the name of a paper mill built in 1661 by Willem Janz from Loenen on the current site of the Mayrn Melnhof paper factory on the Eerbeekse Beek. This was commissioned by a monastery from Oosterbeek. In those years, this monastery removed the handmade paper from paper mill the old monastery.

Medewerkers van C-paper hebben, na de vraag van Boekhandel Hendriks en de gemeente Brummen, het initiatief genomen om de papierschepperij het oude klooster op te zetten en zo de toeristen, inwoners en andere geïnteresseerde in papier de belevenis van het papierscheppen mee te geven (wat natuurlijk bij een papierdorp zoals Eerbeek hoort) en te vertellen hoe(vroeger) papier gemaakt werd. In de papierschepperij wordt nog op ambachtelijke wijze papier gemaakt, vindt men ondersteuning bij projecten om speciaal papier te maken, is de papierkunst te zien en eventueel te kopen, kunt u een gewoon bezoek brengen waarbij ideeën en kennis uitgewisseld worden tijdens uw bezoek of u kunt er een workshop werken met papierpulp volgen.

Employees of C-paper, after the request of Boekhandel Hendriks and the municipality of Brummen, have taken the initiative to set up the papermaker’s quarry to give the tourists, residents and other interested in paper the experience of papermaking ( which of course belongs to a paper village such as Eerbeek) and to tell how (formerly) paper was made. In paper making, paper is still made in the traditional way, support is given to projects to make special paper, paper art can be seen and possibly purchased, you can make an ordinary visit where ideas and knowledge are exchanged during your visit or you can working on a workshop with paper pulp.

De entree is gratis, er is ruime parkeer gelegenheid, er kan handgeschept kunstenaars papier en ondersteunende materialen, om zelf papier te kunnen scheppen, gekocht worden en je kunt natuurlijk ook zelf papier komen scheppen.

The entrance fee is free, there is ample parking space, handmade artists can use paper and supporting materials, to be able to create your own paper, and of course you can also create your own paper.

de natuur en het papier

De natuur en het papier

De medewerkers van papierschepperij het oude klooster hebben de maanden juli en augustus 2018 uitgeroepen tot de maand van de natuur en het papier. Momenteel is de vraag naar papier met bloemzaadjes explosief gestegen vandaar de maanden van de natuur en het papier.

months pf nature and paper

The staff of paper making the old monastery have declared the months of July and August 2018 the month of nature and paper. Currently the demand for paper with flower seeds has increased explosively, hence the months of nature and paper.

Wat houdt dat nu in?

Gedurende deze maanden zullen de etalage en de papierschepperij in het teken staan van allerlei papier gemaakt van natuurlijke vezels. De natuurlijke vezels worden in soda gekookt en daarna tot papier geschept. Zo zijn er al kleine test velletjes gemaakt van:

 • Takjes (snoeiafval) van de druivenstruik.
 • Takjes van de wilgenboom.
 • Papier met aspergeschillen en van pure asperges.
 • Papier van Linnen vezels (vlasplant).
 • Papier van katoen linters (witte bolletjes van de katoenplant).
 • Papier met kruiden.
 • Papier met de lijnzaad van de korenmolen te Eerbeek.
 • Papier met bloemzaadjes van wildflowers voor bijen vlinders etc.
What does that mean?

During these months, the shop window and the paper maker will be dedicated to all kinds of paper made from natural fibers. The natural fibers are cooked in soda and then scooped into paper. For example, small test sheets have already been made of:

 • Sprigs (pruning waste) from the grape bush.
 • Sprigs of the willow tree.
 • Paper with asparagus disputes and pure asparagus.
 • Linen fiber paper (flax plant).
 • Paper of cotton linters (white balls of the cotton plant).
 • Paper with herbs.
 • Paper with the flax seed from the flour mill in Eerbeek.
 • Paper with flower seeds of wildflowers for bees butterflies, etc.
Zaterdags (indien er geen evenementen zijn) van 10:00 t/m 17:00 uur is de papierschepperij voor publiek geopend en dan kunt u als bezoeker dit allemaal bekijken.

Saturdays (if there are no events) from 10:00 to 17:00 the paper shop is open to the public and you can view it all as a visitor.

Fietsroute papier hier in eerbeek

Fietsroute papier hier in Eerbeek

Papierschepperij het oude klooster maakt onderdeel uit van een hele mooie fietsroute van 37 kilometer lang. De fietsroute komt langs allemaal mooie (historische) plekjes die iets te maken hebben met papier. De Veluwe heeft een ruime historie in het handgemaakte papier. Vroeger ontwikkelde zich 2 regio’s waar het handgeschepte papier in grote hoeveelheden werd gemaakt. De Zaanstreek (hier was meer de industrie van papiermolens met een man of 27 in dienst per molen) en de Veluwe (deze papiermolens waren meer kleinschalige familiebedrijfjes waar men een boerderij kocht en er vervolgens een papiermolen bij kreeg).

Naast deze verschillen waren er in de Zaanstreek meer papiermolens aangedreven door wind terwijl op de Veluwe juist het water was dat de molens in beweging zette.

Met de verschillende beken en sprengen met mooi schoon water was het heel goed papier maken hier op de Veluwe. In hoogtij dagen stonden er zo’n 168 papiermolens op de Veluwe. Een van die papiermolens werd in 1661 gebouwd onder de naam Het oude klooster. In Oosterbeek was een klooster genaamd Mariëndaal die aan Willem Jansz (uit Loenen) opdracht gaf tot de bouw van die papiermolen. De papiermolen maakte papier voor het klooster in Oosterbeek. Dit gebeurde op het terrein waar nu de papierfabriek Mayr Melnhof staat. Hier loopt ook nog een stukje Eerbeekse beek. Aan de andere kant van de Eerbeekse beek werd een tweede papiermolen bijgebouwd onder de naam het klooster. In enkele artikelen is er zelfs sprake van dat er laten nog één van de weinige windmolens op de Veluwe werd naast gebouwd.

Fietsroute papier hier in Eerbeek

Globale beschrijving van de route:
Start- en eindpunt De Oliemolen, Kanaalweg 3, Eerbeek. 63 Centrum Eerbeek, nabij 63
Papierschepperij Het Oude Klooster, 63-96 Eerbeekse Beek, 28-51 Vrijenbergspreng en
Loenense Waterval, 52-58 Apeldoorns Kanaal, 58 Historische Papierfabriek De Middelste
Molen, 23-56 Voormalige molenplaats De Hear.

Het magazine waarin de fietsroute beschreven staat is te verkrijgen bij het VVV kantoor te Eerbeek