geschiedenis van het papier

Papier heeft al een hele lange geschiedenis. Het begon in het jaar 105 na Christus tot aan nu. Vanaf 1600 komt het papier in Nederland terecht en halverwege 1600 in Eerbeek. Zo heeft Eerbeek vele papiermolens gekend die langs de Eerbeekse beek stonden. Door allerlei ruzies over de waterverdeling heeft er zelfs een windmolen gestaan.

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over de geschiedenis van het papier. Hier worden de verschillende hoofdstukken van de geschiedenis van het papier besproken.

De historie van het papier:

Zoals eerder beschreven begint de geschiedenis bij 105 na Christus en pas in 1586 komt het papier pas naar Nederland. Dit gat in de geschiedenis wordt hier beschreven.

Lees meer…

De papier geschiedenis van Nederland:

Omstreeks 1586 komt het ambachtelijk papier maken naar Nederland maar waar en hoe dit allemaal gebeurt wordt in dit hoofdstuk beschreven. Nederland heeft een hele rijke papiergeschiedenis waarvan in de Zaanstreek nog veel bewaard is gebleven.

Lees meer…

De papier geschiedenis van Eerbeek:

Halverwege 1600 verschijnen de eerste door waterkracht aangedreven papiermolens in Eerbeek. In die tijd vestigde zich om en nabij de 12 papiermolens op waterkracht en 1 papiermolen op windkracht. Dit vanwege ruzie over de verdeling van het water.

Lees meer…

De historie van de watermerken

Omstreeks 1200 werd in Fabriano (Italië) de eerste watermerken uitgevonden. Deze watermerken kunnen vertellen wie het papier gemaakt heeft, waar het papier gemaakt is en uit welke periode het papier komt. Iedere papiermolen/papiermaker/vooraanstaand figuur had zo zijn eigen watermerk. Hier vindt je de historie van het watermerk.

Lees meer…