de papier geschiedenis van Nederland

De papier geschiedenis van Nederland begint 1586 in Zwijndrecht. Hier wordt de eerste papiermolen gesticht door door Johannes Hans van Aelst. In 1586 vroegen Jan Lupaert en Hans van Aelst octrooi voor het stichten van papiermolens. Op 15 april 1586 werd dit verzoek ingewilligd en ingeschreven in het resolutieboek van de Raad van State. In 1587 was de bestaande getijmolen omgebouwd tot een papiermolen en kon de papierproductie beginnen. Een jaar later stichtte Hans van Aelst een papiermolen in Dordrecht. Weer een jaar later stichtte Hans van Aelst een papiermolen in Ido-ambacht. De papier geschiedenis van Nederland begint dus bij Hans van Aelst.

Papiermolens op de Veluwe:

Door financiële problemen zien we Hans van Aelst in 1589 verhuizen naar Tiel. Hier krijgt hij Octrooi om een papiermolen te stichten op de Stroem (stroom). Het gaat hier om 2 radarboten waarvan er 1 de papiermolen bevat. Dit soort molens werden aangeduid met Scheepsof Scheepsmolens. In 1591 verhuist Hans van Aelst voor de laatste keer. Hij vertrekt naar Arnhem en sticht daar de eerste Veluwse papiermolen. Het zat Hans van Aelst niet mee. Hij overleed voordat zijn molen voltooid was. Zijn vrouw (Godelieve de la Rame) volbracht de taak en voltooide in 1593 de papiermolen bij de Rijnpoort. Later volgen er meerdere (met name) watermolens op de Veluwe. Er is sprake van een 168 papiermolens in hoogtij dagen.

De eerste papiermolens in Eerbeek:

In 1648 wordt in Eerbeek de eerste papiermolen gesticht door Johannes Schoonman met de naam Schoonmans molen I. In 1657 werd de molen verdubbeld en kwam er een bij. In 1746 werden beide molens gesplitst en zo ontstond de 2e Schoonmans molen. Later in 1919 werd de Schoonmans molen I (toen al Boshoffsmolen) papierfabriek de Hoop en in 1954 werd ook Schoonmans molen II aangekocht.

In Eerbeek hebben zo’n 10 papiermolens gestaan. De meeste zijn opgegaan in de huidige papierfabrieken.