Arrangementen bij papierschepperij het oude klooster

Vrijwilligers van papierschepperij het oude klooster werken nu in papierschepperij het oude klooster en hebben maar ruimte tot maximaal 8 personen. Om toch grotere groepen de mogelijkheid te kunnen bieden zodat ze een workshop werken met papierpulp kunnen volgen, wordt er uitgeweken naar het prachtige landgoed van Huis te Eerbeek. Hiervoor zijn leuke arrangementen samengesteld zodat ook de innerlijke verzorging ruimschoots aan bod komt.

Arrangements with C-paper

C-paper volunteers now work in papieschepperij the old monastery but have space up to 8 people. In order to be able to offer larger groups the possibility to follow a workshop with paper pulp , we will switch to the beautiful Huis van Eerbeek estate . To this end, nice arrangements have been put together so that the inner care is amply covered.

Eerbeek staat beter bekend als het papierdorp van Nederland. Bent u in Eerbeek of in omgeving op vakantie dan moet u natuurlijk wel iets meegekregen hebben van de papier historie van Eerbeek, de papierfabrieken en natuurlijk het ambachtelijk papier maken. Daarom wordt er nog hard gewerkt om arrangementen met op andere locaties binnen Eerbeek te combineren. Wordt vervolgd.

Eerbeek is better known as the paper village of the Netherlands. Are you in Eerbeek or in the vicinity on vacation then you must of course have something of the paper history of Eerbeek, the paper factories and of course craft paper. That is why we are working hard to make arrangements with to combine at other locations in Eerbeek. To be continued.

Fletcher hotel Huis te Eerbeek

Fletcher hotel Huis te Eerbeek

Arrangementen bij Fletcher hotel Huis te Eerbeek


Een 4 tal arrangementen op de prachtige locatie van Landgoed Huis te Eerbeek zorgen voor de combinatie van ontspanning en inspanning. De workshops werken met papierpulp van 10 personen of meer worden hier gegeven in combinatie met een lunch, diner of 3 gangen menu. Let er wel op dat deze arrangementen gelden voor 10 personen of meer.

Arrangements at Fletcher hotel Huis te Eerbeek


Four packages at the beautiful location of Landgoed Huis in Eerbeek ensure the combination of relaxation and effort. The workshops work with paper pulp of 10 people or more are given here in combination with a lunch, dinner or 3 course menu. Please note that these packages apply for 10 people or more.

Arrangementen van Veluwe Actief Eerbeek

VeluweActief Eerbeek

Aankomende arrangementen..


Veluwe Actief Eerbeek is zeer actief in het organiseren en aanbieden van diverse arrangementen zoals fietstochten, familie toernooien, klootschieten en (handboog) schieten. Na wat gesprekken te hebben gevoerd is er ook een arrangement met een workshop werken met papierpulp in de maak. Dit arrangement wordt momenteel uitgewerkt.

Upcoming arrangements ..


Veluwe Actief Eerbeek is very active in organizing and offering various arrangements such as bike rides, family tournaments, klootschieten and (longbow) shooting. After some conversations, there is also an arrangement with a workshop working with paper pulp in the making. This arrangement is currently being worked out.