historie van de Eerbeekse papierfabrieken

Eerbeek het papierdorp van Nederland en misschien wel ver daar buiten. Hoe komt dat zo? Eerbeek, wat valt onder de gemeente Brummen, heeft een zeer rijke papiergeschiedenis wat begint bij ongeveer 10 tal papiermolens zoals Het oude klooster, de windmolen bij Het oude klooster, Het klooster, De schoonmansmolens, De bovenste en de benedenste molen (Coldenhoven), De Hummense molen, De Nieuwe molen, de eerste en tweede molen op de Haar en de Kerstensmolen allemaal daterend in de buurt van 1660. Deze papiermolens vormen de basis van de huidige Eerbeekse papierindustrie. De huidige papierfabrieken (6 stuks) zijn een afgeleide van deze papiermolens. Hier de historie van de Eerbeekse papierfabrieken.

history of the Eerbeek paper factories
Eerbeek the paper village of the Netherlands and maybe far beyond. How is that? Eerbeek, which is part of the municipality of Brummen, has a very rich paper history which starts with about 10 paper mills such as Het oude klooster, the windmill at Het oude klooster, Het klooster, The schoonmansmills, The upper and the lower mill (Coldenhoven), De Hummense mill, De Nieuwe molen, the first and second mill on the Haar and the Christmas mill all dating back to 1660. These paper mills form the basis of the current Eerbeek paper industry. The current paper mills (6 pieces) are a derivative of these paper mills. Here is the history of the Eerbeek paper factories.

Papierfabriek Mayr-Melnhof

De papierfabriek is ontstaan vanuit de Papiermolens Het oude Klooster, De windmolen bij Het oude Klooster en het Klooster. Deze lagen aan de Eerbeekse beek.

Hierna is ook papierschepperij het oude klooster vernoemd.

Nog geen goede foto beschikbaar…

Papierfabriek Coldenhove (tegenwoordig Neenah)

De papierfabriek is ontstaan uit de molens De bovenste molen onder het huis Coldenhove, De benedenste molen onder het huis Coldenhove en Hummense molen achter het huis Coldenhove.

Nog geen goede foto beschikbaar…

Papierfabrieken DS Smith packaging en De Hoop

De papierfabrieken zijn ontstaan uit de Bovenste schoonmansmolen (Boshoffsmolen) en de onderste schoonmansmolen (de Hoop).