papiergeschiedenis van Eerbeek

Eerbeek is het papierdorp van Nederland wat valt onder de gemeente Brummen. In Eerbeek staan 5 a 6 papierfabrieken die allemaal een oorsprong hebben van papiermolens die er vroeger stonden. Hier begint ook de papiergeschiedenis van Eerbeek. De Eerbeekse beek was daarin heel belangrijk. Deze natuurlijke beek liep van Coldenhoven naar Huis te Eerbeek en hieraan waren enkele papiermolens gevestigd. Doordat er veel problemen waren met de water verdeling tussen al die papiermolens werden er beken graven zoals de gravinnenbeek waaraan bijvoorbeeld de Kestjens papiermolen zich vestigde.

paper history of Eerbeek

Eerbeek is the paper village of the Netherlands which falls under the municipality of Brummen. There are 5 or 6 paper mills in Eerbeek, all of which originate from paper mills that used to be there. This is where the paper history of Eerbeek begins. The Eerbeek stream was very important in this. This natural stream ran from Coldenhoven to Huis te Eerbeek and some paper mills were located. Because there were many problems with the distribution of water between all those paper mills, streams such as the Grain Stream were established, for example the Kestjens paper mill.

Voor 1551 heeft het klooster Mariëndaal gelegen te Arnhem een volmolen laten bouwen aan de Eerbeekse beek. Om de volmolen hadden ze nog een stuk terrein waar ze ook eigenaar van waren. In 1551 werd het klooster vernietigd maar de volmolen bleef. In 1661 bouwde Willem Janz uit Loenen er een papiermolen naast genaamd het oude klooster, waarna later nog een windmolen werd gebouwd en nog een papiermolen het klooster. Allemaal afgeleid van het klooster wat in Mariëndaal stond. Dit gebeurde allemaal op het terrein waar nu de papierfabriek Mayr Melnhof is gevestigd.

Before 1551 the Mariëndaal monastery in Arnhem had a full mill built on the Eerbeekse Beek. They had a piece of land around the full mill that they also owned. In 1551 the monastery was destroyed but the full mill remained. In 1661 Willem Janz from Loenen built a paper mill next to it called the old monastery, after which a windmill was built and a paper mill the monastery. All derived from the monastery which was in Mariëndaal. This all happened on the site where now the paper mill Mayr Melnhof is located.

Dit is vogelvlucht de papier historie van Eerbeek natuurlijk is er nog veel meer maar dat volgt later.

This is a bird’s eye view of the paper history of Eerbeek of course there is much more but that will follow later.