Het standbeeld van de papierschepper

Eerbeek heeft altijd een standbeeld van de papierschepper gehad totdat het tijdens werkzaamheden verdween. Een inwoner van Eerbeek, die luistert naar de naar de naam Bruno de Vries, heeft eind 2016 een boek geschreven met de titel BeDeVe waarin hij zijn levensgeschiedenis verteld voor hem en de Eerbeekse papierindustrie. De opbrengsten van dit boek samen met al het ingezamelde geld heeft hij kunstenaar Ralph Lamertz opdracht gegeven een standbeeld van de papierschepper te maken wat nu midden op het Stuijvenburchplein staat te pronken.

The statue of the papermaker

Eerbeek always had a statue of the paper maker until it disappeared during work. A resident of Eerbeek, who listens to the name Bruno de Vries, has written a book entitled BeDeVe in which he tells his life story for him and the Eerbeek paper industry. The proceeds of this book together with all the collected money he ordered artist Ralph Lamertz to make a statue that now you can show off in the middle of the Stuijvenburchplein.

Het boek wat Bruno de Vries heeft geschreven, bevat zijn levensgeschiedenis en ervaringen met de papierindustrie te Eerbeek. Het boek ligt te inzage bij papierschepperij het oude klooster.

The book written by Bruno de Vries contains his life history and experiences with the paper industry in Eerbeek. The book is to be seen at paper maker’s old monastery.

Bron: Omroep Gelderland met een video over de onthulling van het standbeeld van de papierschepper.

Standbeeld van de papierschepper


Beeldplaat bij het standbeeld

De stof voorbereiding

Het roeren

Het papierscheppen

De kwaliteits-controle