papier en papierkunst

Door de ruime historie, en hier en daar nog wat kennis, wordt er wereldwijd nog een hoop verschillende soorten papier gemaakt. Zo wordt Japans papier (wat bestaat uit een aantal lagen) veel gebruikt in de papier restauratie. Het handgeschepte papier zien we steeds vaker terug in geboorte of trouwkaarten. Grote papier leveranciers zoals papierfabriek Schut, Fabriano en Hahnemuller maken speciaal papier voor kunstenaars. De papier en papierkunst laat een aantal soorten speciaal papier en mooie papierkunst zien.

Paper and paper art

Due to the large history, and here and there some knowledge, a lot of different types of paper are made worldwide. Japanese paper (which consists of several layers) is often used in paper restoration. We see the handmade paper more and more often in birth or wedding invitations. Large paper suppliers such as paper factory Schut, Fabriano and Hahnemuller make special paper for artists.

Papier en papierkunst zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden een papierkunstenaar gebruikt speciaal papier voor zijn of haar papierkunstwerk. Medewerkers van C-paper maken speciaal Eerbeeks kunstenaars papier wat geschept wordt van zogenaamde Eerbeekse papierpulp. De verlijming zorgt ervoor dat het papier te gebruiken is voor schilderen, kalligraferen en etsen. Voor het tekenpapier is een verlijming niet echt nodig. Daarom zijn papier en papierkunst hier samengevoegd tot één hoofdstuk.

Paper and paper art are inseparably linked with each other and a paper artist uses special paper for his or her paper artwork. Employees of C-paper make especially Eerbeeks artists paper that is created from so-called Eerbeek paper pulp. The bonding ensures that the paper can be used for painting, calligraphy and etching. A bonding is not really necessary for the drawing paper. That is why paper and paper art have been combined into one chapter here.

Handgeschept Eerbeeks kunstenaars papier

Handgeschept Eerbeeks kunstenaars papier wordt gemaakt van zogenaamde Eerbeekse papierpulp een samenstelling van 1 derde houtvezel en 2/3 katoen vezel. Het basisassortiment bestaat uit een beperkt aantal afmetingen en diktes.

Read more…

Kunstwerken van papier

Er zijn enkele (papier)kunstenaars die mooie werken met en van papier maken. Deze zullen hier te zien zijn voor zover ze hier toestemming te hebben verleend aan een medewerker van C-paper.

Read more…

Papierkunstenaars

Er zijn nog een aantal papierkunstenaars actief zowel binnen Nederland als in het buitenland. Medewerkers van c-paper hebben hier contacten mee.

Read more…