de natuur en het papier

De natuur en het papier

De medewerkers van papierschepperij het oude klooster hebben de maanden juli en augustus 2018 uitgeroepen tot de maand van de natuur en het papier. Momenteel is de vraag naar papier met bloemzaadjes explosief gestegen vandaar de maanden van de natuur en het papier.

months pf nature and paper

The staff of paper making the old monastery have declared the months of July and August 2018 the month of nature and paper. Currently the demand for paper with flower seeds has increased explosively, hence the months of nature and paper.

Wat houdt dat nu in?

Gedurende deze maanden zullen de etalage en de papierschepperij in het teken staan van allerlei papier gemaakt van natuurlijke vezels. De natuurlijke vezels worden in soda gekookt en daarna tot papier geschept. Zo zijn er al kleine test velletjes gemaakt van:

 • Takjes (snoeiafval) van de druivenstruik.
 • Takjes van de wilgenboom.
 • Papier met aspergeschillen en van pure asperges.
 • Papier van Linnen vezels (vlasplant).
 • Papier van katoen linters (witte bolletjes van de katoenplant).
 • Papier met kruiden.
 • Papier met de lijnzaad van de korenmolen te Eerbeek.
 • Papier met bloemzaadjes van wildflowers voor bijen vlinders etc.
What does that mean?

During these months, the shop window and the paper maker will be dedicated to all kinds of paper made from natural fibers. The natural fibers are cooked in soda and then scooped into paper. For example, small test sheets have already been made of:

 • Sprigs (pruning waste) from the grape bush.
 • Sprigs of the willow tree.
 • Paper with asparagus disputes and pure asparagus.
 • Linen fiber paper (flax plant).
 • Paper of cotton linters (white balls of the cotton plant).
 • Paper with herbs.
 • Paper with the flax seed from the flour mill in Eerbeek.
 • Paper with flower seeds of wildflowers for bees butterflies, etc.
Zaterdags (indien er geen evenementen zijn) van 10:00 t/m 17:00 uur is de papierschepperij voor publiek geopend en dan kunt u als bezoeker dit allemaal bekijken.

Saturdays (if there are no events) from 10:00 to 17:00 the paper shop is open to the public and you can view it all as a visitor.